Cenik UNP avtoplin

  Lokacija Maloprodajna cena z DDV (22%)
UNP AVTOPLIN  Avtočrpalka Kozina, Kolodvorska ul. 18, 6240 Kozina 0,6290 EUR/liter
UNP AVTOPLIN Bencinski servis Radlje, Mariborska c.30, 2360 Radlje ob Dravi 0,6570 EUR/liter

 

V ceno avtoplina je vključena zakonsko določena trošarina, prispevek za energetsko učinkovitost in prispevek OVE in SPTE. Cena avtoplina na Avtočrpalki Kozina velja od 18.12.2018, na BS Radlje ob Dravi pa velja od 17.01.2019.