Cenik UNP avtoplin

  Lokacija Maloprodajna cena z DDV (22%)
UNP AVTOPLIN  Avtočrpalka Kozina, Kolodvorska ul. 18, 6240 Kozina 0,6290 EUR/liter
UNP AVTOPLIN Bencinski servis Radlje, Mariborska c.30, 2360 Radlje ob Dravi 0,6780 EUR/liter

 

V ceno avtoplina je vključena zakonsko določena trošarina, prispevek za energetsko učinkovitost in prispevek OVE in SPTE. Cena avtoplina na Avtočrpalki Kozina in na BS Radlje ob Dravi velja od 18.12.2018.