Naša ponudba

INA SLOVENIJA nudi bodočim uporabnikom UNP propana - butana v malih plinohramih:

  • najem malega plinohrama volumna od 1.800 do 5.000 litrov,
  • vgradnjo plinomera (mesečni obračun porabe plina),
  • zanesljivo in dolgoročno oskrbo,
  • redno vzdrževanje in opravljanje predpisanih pregledov plinohrama in opreme,
  • konkurenčno tržno ceno plina,
  • brezplačno tehnično svetovanje,
  • pomoč pri pridobivanju dovoljenj in soglasij,
  • montažo in priključitev plinohrama, in
  • nabavo in izvedbo plinske instalacije.

 

Plinohram v naši ponudbi

 

»PRIDOBI NAŠO PONUDBO«