O naših gorivih

»Motorni bencini

Neosvinčen motorni bencin, ki je po vseh zahtevah kakovosti in lastnosti uporabe skladen z zahtevami evropske norme EN 228. Vsebina žvepla je do 10 mg/kg. Gorivo zagotavlja učinkovito delovanje najsodobnejših sistemov za obdelavo izpušnih plinov, ki se vgrajujejo v vozila s ciljem zmanjšanja škodljivih sestavin v izpušnih plinih

 

Neosvinčen motorni bencin 98, visokokakovostno gorivo skladno z evropsko normo EN 228 za motorne bencine. To je gorivo najvišjega oktanskega nivoja (vsebina žvepla je do 10 mg/kg) ki je namenjeno vozilom katerim se v tehnični specifikaciji priporoča koriščenje visoko oktanskega motornega bencina. Še posebej se to nanaša na motorna vozila novejše generacije (motorji z visokotlačnim vbrizgavanjem goriva). Zadovoljuje zahteve za omejevanje delcev v izpušnih plinih skladno z Evro V zahtevo.

» Dizelska goriva

Eurodiesel je neosvinčeno dizelsko gorivo, ki je po vseh zahtevah kakovosti in lastnosti uporabe skladen z zahtevami evropske norme EN 590, lahko vsebuje do 7% volumenskega deleža estrov maščobnih kislin (FAME).

» Avtoplin = Utekočinjeni naftni plin

Utekočinjeni naftni plin (UNP) je mešanica propana in butana. Namenjen za pogon avtomobilov, ki imajo vgrajene plinske naprave. Avtoplin uvrščamo v energente, ki najmanj onesnažujejo okolje, ker izgorevajo brez dima, saj ni neprijetnih vonjav. Razen prednosti, ki jih ima iz naslova zaščite okolja in zdravja ljudi, prednost koriščenja avtoplina temelji in na drugih prednostih: visoka oktanska številka, lahko izparevanje, lahko nastajanje homogenih zmesi in ekonomičnost (nižja cena samega goriva, daljši v čas trajanja motorja in katalizatorja itd.).

 

Več o avtoplinu ...