Skupina INA

Skupino INA sestavlja več odvisnih družb, ki so v celotnem ali delnem lastništvu INE d.d., katere sedež se nahaja v Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, Hrvaška. Skupno število zaposlenih v Skupini INA je bilo na dan 31. 12. 2014 - 12.503.

 

Povezava na INA d.d.:
http://www.ina.hr/default.aspx