Struktura upravljanja

Družbo INA SLOVENIJA, d.o.o., upravlja direktor, ki ga imenuje njen lastnik.

 

Direktor družbe je g. Damir Kelec.

 

Družba in ima naslednjo organizacijsko strukturo:

  • Urad direktorja – sedež v Ljubljani;
  • OE Komerciala – sedež v Ljubljani;
  • OE Finance in računovodstvo – sedež v Ljubljani;
  • PE Maloprodajna mesta (7 MP mest – 6 BS in 1 MM) – sedež v Lendavi;
  • PE Plin (DC Trzin in LC Kozina) – sedež v Kozini;
  • Kontrolni organ – sedež v Kozini.