Tehnični plini v jeklenkah in snopih

Tehnični plini so nepogrešljivi v mnogih obrtnih in industrijskih procesih: pri proizvodnji hrane in pijače, industriji obdelave kovin, metalurgiji, steklarstvu, gradbeništvu, do medicinskega in okoljskega sektorja.

Odvisno od namena uporabe se tehnični plini dobavljajo v različnih polnitvah in stopnjah čistosti.


Interina nudi tehnične pline poslovnega partnerja Messer Slovenija d.o.o.:

 • Acetilen,Tehnični plini v jeklenkah in snopih
 • Amonijak,
 • Argon,
 • Ferroline,
 • Inoxline,
 • Dušik,
 • Gourmet,
 • Ogljikov dioksid,
 • Vodik,
 • Kisik,
 • Medicinski kisik,
 • Helij,
 • Zrak, 
 • drugi plini in mešanice.