Splošno o utekočinjenem naftnem plinu

Molekule utekočinjenega naftnega plinaUtekočinjeni naftni plin (UNP) je naziv za nekatere vrste ogljikovodikov kot so: propan, butan in mešanica v različnih razmerjih. Ob normalnih pogojih (atmosferski tlak, temperatura okolice) je v plinastem stanju. Naziv utekočinjeni ima zaradi dejstva, da se pri relativno nizkem tlaku (0,8 do 8 bar) utekočinja ter v takem stanju transportira in skladišči. Pridobiva se iz zemeljskega plina ali pa pri predelavi surove nafte.

 

Uporaba UNP-a je najbolj razširjena v gospodinjstvih (kuhanje, priprava tople vode, ogrevanje), industriji in obrtnih obratih (ogrevanje, tehnološki procesi), nepogrešljiv je v lesni, prehrambeni industriji in kmetijstvu, kot gorivo za pogon motorjev z notranjim izgorevanjem, potisni plin za spreje. 

Pomembnejše fizikalne in kemične lastnosti UNP 

  Propan (komercialni) Butan (komercialni) izo-butan
kemijska formula C3H8 C4H10 C4H10
molekularna masa 44,10 58,12 58,12
gostota plinske faze 2,03 kg/m3 2,67 kg/m3 2,65 kg/m3
gostota tekoče faze pri 0°C 0,52 kg/l 0,58 kg/l 0,56 kg/l
vrelišče -42°C -0,5°C -11,7°C
meja eksplozivnosti 2,0-10,0 vol % 1,8 - 8,5 vol % 1,5 - 8,5 vol %
kurilnosti (zgornja) 93,94 MJ/m3 121,80 MJ/m3 121,44 MJ/m3

 

Utekočinjeni naftni plin, ki ga dobimo na tržišču je v večini primerov mešanica trgovskega propan-butana v ustreznih razmerjih; odvisno od načina uporabe in zahtev naročnika.

 

Mešanica (35% propan in 65% butan) se uporablja predvsem za polnjenje jeklenk namenjenih gospodinjstvom in za večje sisteme ob uporabi izparilnikov. Propan je plin, ki izpareva tudi pri zelo nizkih temperaturah (- 42oC); zato je še posebej primeren za ogrevanje. Trgovski propan vsebuje najmanj 95 % propana (razlika so drugi ogljikovodiki). Sam butan v praksi redko uporabljamo, ker izpareva le do temperature - 0,5oC. Prečiščeni (neodorirani) propan/butan (iso butan) se uporablja kot potisni plin za razne spreje. 

Ekologija 

Utekočinjeni naftni plin je energetsko učinkovit in do okolja prijazen energent.

Ni strupen - zaradi lažjega zaznavanja je za običajno uporabo odišavljen. Ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov pri izvedbi napeljave, postavitvi plinohrama in upravljanju je uporaba plina povsem zanesljiva in varna.

UNP je v energetskem pogledu učinkovitejši od večine drugih energentov (kurilno olje, zemeljski plin, premog, drva.). Z obnovitvijo ogrevanja v obstoječih objektih prihranimo stroške ogrevanja in varujemo okolje; pri izgorevanju plina nastaja najmanj škodljivih produktov - poleg toplote le ogljikov dioksid in vodna para.

 

Varnostni ukrepi in priporočila 

Izvedbo instalacije, kontrolo sistema pa tudi najmanjše posege na plinskih trošilih, instalaciji ali plinohramu prepustite pooblaščenim ter strokovno usposobljenim izvajalcem.

 

Če ugotovite prisotnost plina v prostoru:

  • ugasnite morebitni plamen
  • zaprite dovod plina
  • izključite električno energijo
  • prezračite prostor
  • pokličite pooblaščenega izvajalca ali svojega distributerja