UNP v plinohramu za ogrevanje

UNP v plinohramu za ogrevanjeGlavne prednosti uporabe UNP v plinohramu:

 • ekološka primernost - čisto izgorevanje,
 • ekonomičnost - visok izkoristek energije,
 • široko področje uporabe,
 • enostavno rokovanje,
 • neodvisnost od velikih energetskih sistemov.

 

Kaj je plinohram:

Plinohram je stabilna tlačna posoda namenjena skladiščenju utekočinjenega naftnega plina. Po načinu vgradnje ločimo nadzemne in podzemne plinohrame. Zunanjost plinohrama je antikorozijsko zaščitena, podzemne izvedbe pa še dodatno z bitumensko in izotektno prevleko.
Največja kapaciteta polnjenja znaša 80 % skupnega volumna plinohrama.

 

                                                                   Nadzemni plinohrami:                           Podzemni plinohrami:

Nadzemni plinohrami za UNP Podzemni plinohrami za UNP

 

Podzemni plinohrami se v zadnjih letih vse bolj uveljavljajo predvsem zaradi estetskih razlogov, saj ne kvarijo izgleda okolice. Običajno se postavljajo plinohrami volumna 2800 l in 5000 l.

 

Postavitev malega plinohrama je določena v Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu Ur. list RS št. 22/91, posebno pozornost pa je potrebno nameniti podzemni vgradnji predvsem na lokacijah, kjer je možna prisotnost talne vode.

 

Pri določitvi velikosti in vrste plinohrama je potrebno upoštevati:

  • Predvideno porabo UNP-ja
  • Razpoložljivi prostor za postavitev le tega,
  • Dostopnost in drugo.

 

Pri izvedbi gradbene jame in postavitvi plinohrama je potrebno sledeče:

  • izkop jame ter izravnava (utrditev) dna jame,
  • izdelati posteljico iz peska debeline vsaj 20 cm,
  • globina vkopa mora omogočiti vsaj 50 cm nasutja nad zgornjim robom,
  • upoštevati odmike od podzemnih kablov, instalacij, temeljev zgradb (min 80 cm),
  • vkop plinohrama pismeno potrditi skladno s predpisi.

 

Primer vkopa UNP plinohrama

 

Plinska instalacija od plinohrama do trosila


Plinski sistem zajema seldeče elemente:

 • mali plinohram za UNP nadzemne ali podzemne vgradnje,
 • cevovodni razvod plinske faze do objekta,
 • požarno (fasadna) omarica ob vhodu v objektu,
 • plinomer (števec porabe) - po potrebi,
 • cevovodni razvod plinske faze znotraj objekta,
 • razna trošila UNP,
 • dimnovodni kanali - dimnik.

 

Shematski prikaz razvoda plina od plinohrama do trošila

Razvod plina od plinohrama do trošila