UNP za industrijo

Plinska omrežja

Za gosto naseljena stanovanjska območja, industrijske in obrtne cone, kjer se za uporabo utekočinjenega naftnega plina odloči več uporabnikov je lokalno plinsko omrežje idealna rešitev. 

Industrijski odjemalci

Zaradi vsestranske uporabnosti in ekološke sprejemljivosti se je utekočinjeni naftni plin zelo uveljavil v mnogih industrijskih panogah. Uporablja se za ogrevanje industrijskih hal, sušenje in obdelava kovinskih in drugih materialov, v proizvodnji opeke, keramike, stekla, proizvodnji električne energije (kogeneracija) in drugo.

 

Vezano na potrebe proizvodnje se postavljajo plinske postaje, ki vključujejo izparilno postajo (električni ali toplovodni izparilniki) ter rezervoarski prostor z več malimi plinohrami ali velikimi plinskimi rezervoarji. 

Potisni plin

Neodorirana UNP mešanica (propan - butan) se uporablja kot potisni plin. Dobavlja se v premičnih plinohramih kapacitete 1.000 kg.