Varnostna pravila

Ukrepi v slučaju uhajanja plina

Utekočinjeni naftni plin je gorljiv, v določeni mešanici z zrakom pa tudi eksploziven, zato je potrebna pri delu pazljivost, saj pri nekontroliranemu uhajanju lahko hitro povzroči veliko škode. 

Kaj storimo, če zavohamo prisotnost plina v delovnem prostoru?

Če je to med delom, bomo prostor dobro prezračili ter pričeli iskati netesno mesto na jeklenki s premazovanjem z milnico. Če napake ne najdemo oz. je ne moremo odpraviti, vonj pa je vedno močnejši, zapremo najbližji plinski ventil in obvestimo o tem vzdrževalce ali pa pooblaščenega distributerja plina, da napako odstrani.

 

V primeru, da je v prostoru vonj po plinu, ne smemo v takem prostoru prižigati luči ali kako drugače ustvariti možnost vžiga plina. Prostor moramo dobro prezračiti in pričeti z iskanjem napake na jeklenki s premazovanjem z milnico.

 

Vsako netesnost je treba takoj odpraviti, netesna instalacija ne sme obratovati, zato moramo ta del plina zapreti.

Ukrepi v slučaju plinskega požara

Zaradi netesnosti oz. uhajanja plina lahko pride do požara ali eksplozije.

 

Plinske požare lahko gasimo z ročnimi gasilnimi aparati na ogljikov dioksid ali na prah. Ogenj ugasne vsled tega, ker CO2 ali prah izpodrineta zrak od gorljivega plina in zato ogenj ugasne.

 

Curek gasilnega sredstva se usmeri v izvor ognja. Voda ni primerna za gašenje plina, uporabljamo pa jo za hlajenje okolice in pa jeklenk, da se ogenj ne bi razširil oz. da se jeklenke ne bi zaradi ognja preveč segrele in eksplodirale. Po pogasitvi ognja moramo takoj preprečiti nadaljnje uhajanje plina.

 

Če po pogasitvi ognja, izhoda plina ne bi mogli preprečiti (v plinski postaji ali na rezervoarju) potem je bolje, da plin še naprej gori, samo hladimo okolico in jeklenke oz. rezervoar, da se ogenj ne razširi. Če bi ogenj pogasili, izhod plina pa ne zaprli, bi lahko ponovno prišlo do vžiga nastale eksplozivne mešanice, ki je veliko bolj nevarna kot pa kontroliran požar oz. gorenje puščajočega plina.

 

Pri gašenju v zaprtem prostoru je treba paziti, da se ne bi ob gašenju, zaradi pomanjkanja zraka ali kisika, delavec onesvestil, zadušil ali zastrupil zaradi dimnih plinov izgorelih materialov.