Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Plinohram ali ogrevanje na plin

Plinohram je stabilna tlačna posoda, namenjena skladiščenju utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje na plin. Po načinu vgradnje ločimo:

Nadzemni plinohram

nadzemni plinohram

Ponudba plinohramov:

 • pokončni,
 • ležeči.

Dimenzije plinohrama

Pri določitvi velikosti in vrste plinohrama je treba upoštevati:

 • predvideno porabo UNP-ja,
 • razpoložljivi prostor za postavitev plinohrama,
 • dostopnost in druge dejavnike.

Podzemni plinohrami

Podzemni plinohram se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja predvsem zaradi estetskih razlogov, saj ne kvarijo izgleda okolice. Običajno se postavljajo plinohrami volumna 2800 l in 5000 l.
Pri izvedbi gradbene jame in postavitvi plinohrama za ogrevanje na plin je potrebno sledeče:

 • izkop jame ter izravnava (utrditev) dna jame,
 • izdelava posteljice iz peska debeline vsaj 20 cm,
 • globina vkopa mora omogočiti vsaj 50 cm nasutja nad zgornjim robom,
 • upoštevanje odmikov od podzemnih kablov, instalacij, temeljev zgradb (min. 80 cm).

primer vkopanega plinohrama

Zunanjost plinohrama je antikorozijsko zaščitena, podzemne izvedbe pa še dodatno z bitumensko in izotektno prevleko. Največja kapaciteta polnjenja znaša 80 % skupnega volumna plinohrama, 20 % pa je minimalna zaloga plinohrama. Ko je dosežena minimalna zaloga 20 %, strankam svetujemo, da naročijo novo dostavo, da zaradi pomanjkanja plina ne pride do prekinitve ogrevanja ali motenja proizvodnega procesa.

Postavitev malega plinohrama je določena v Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu Ur. list RS št. 22/91, posebno pozornost pa je treba nameniti podzemni vgradnji predvsem na lokacijah, kjer je možna prisotnost talne vode.

Ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov pri izvedbi napeljave, postavitvi plinohrama za ogrevanje na plin in upravljanju je uporaba plina povsem zanesljiva in varna.

Z obnovitvijo ogrevanja v obstoječih objektih prihranimo stroške ogrevanja in varujemo okolje; pri izgorevanju plina nastaja najmanj škodljivih produktov – poleg toplote le ogljikov dioksid in vodna para.

Plinska instalacija

Plinska instalacija je sistem od plinohrama do trošila. Plinski sistem poleg plinske postaje zajema še elemente, ki jih ima kupec vgrajene od požarne omarice dalje (to so lahko: cevovodni razvod plinske ali tekoče faze znotraj objekta, razna trošila UNP, dimno-vodni kanali). Za plinsko instalacijo od požarne pipe dalje skrbi in odgovarja kupec sam.

Shematski prikaz razvoda plina od plinohrama do trošila

Plinska postaja zajema sledeče elemente:

 • plinohram za UNP nadzemne ali podzemne vgradnje,
 • cevovodni razvod plinske faze do objekta,
 • požarno omarica ob vhodu v objekt,
 • plinomer (števec porabe) – po potrebi.

Cenjene  stranke obveščamo,

da smo zaznali "spam" sms nagradno igro, ki ni organizirana znotraj našega podjetja.

Prosimo vas, da kakršnega koli sporočila ali elektronske pošte prejete iz sumljivih naslovov ali tel.številk, ne odpirate in jo nemudoma izbrišete iz vaše naprave.

Trenutno v  INA Slovenija ne poteka nobena nagradna igra preko sms sporočil ali družbenih omrežij.

Vaša INA Slovenija