Modra jeklenka

Zakaj modra jeklenka?

Odločitev za modro jeklenko in uporaba jeklenke zagotavljata kupcu:

  • Prepoznavnost (modra barva je prepoznavna barva INA SLOVENIJA, jeklenka dodatno označena z logotipom INTERINE)
  • Varnost (redni pregledi, nadzor pri polnjenju in tesnenju ventila s kvalitetnejšo medeninasto matico)
  • Kvaliteto (še boljše vzdrževanje jeklenke v smislu čistoče in izgleda jeklenke, polnitev s kvalitetnim rafinerijskim plinom)
  • Sledljivost (jeklenko sme polniti samo INA SLOVENIJA ali pogodbena polnilnica) 

Kako do modre jeklenke? 

Modro jeklenko kupec lahko prejme na prodajnih mestih INA SLOVENIJA in pri pogodbenih prodajalcih z zamenjavo oranžne jeklenke ali s plačilom kavcije.
Modro jeklenko sme polniti samo INA SLOVENIJA ali pogodbena polnilnica.

 

Dodatne informacije o prodajnih mestih, kjer je v ponudbi modra jeklenka.

 

Modre jeklenke Ina Slovenija