Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

UNP po števcu

Uporaba UNP po števcu je ustrezna rešitev za območja, kjer se za uporabo utekočinjenega naftnega plina odloči več uporabnikov. Lokalno plinsko omrežje je idealna rešitev. Poznamo primere, ko se več sosedov v ulici odloči za ogrevanje na utekočinjen naftni plin in imajo nato v vsaki hiši posebej svoj plinomer, enako pa velja za večstanovanjske objekte, kjer ima vsak etažni lastnik svoj plinomer in s tem nadzoruje stroške po dejanski porabi. Na ta način se ne uporablja nobene delitve stroškov in preračunavanja glede na kvadraturo bivalnih površin.

Plinomer ima lahko tudi vsaka individualna hiša s plinohramom. Pri čemer podjetje INA Slovenija, d.o.o. skrbi za stalno zalogo plina v plinohramu, uporabnik pa mesečno sporoča stanje plinomera, pri čemer ima plin v plinohramu na reverz, obračunava se mu le dejanska poraba.

Prednosti uporabe plinskega števca so mesečno plačevanje plina po dejanski porabi in s tem boljši pregled nad porabo in stroški.

Podatke stanja števca je potrebno javiti zadnji teden v mesecu.

Vzorčna slika UNP števca, s katerim se beleži poraba plina.

Vzorčna slika merilnika nivoja s stanjem zaloge plina v plinohramu.

Cenjene  stranke obveščamo,

da smo zaznali "spam" sms nagradno igro, ki ni organizirana znotraj našega podjetja.

Prosimo vas, da kakršnega koli sporočila ali elektronske pošte prejete iz sumljivih naslovov ali tel.številk, ne odpirate in jo nemudoma izbrišete iz vaše naprave.

Trenutno v  INA Slovenija ne poteka nobena nagradna igra preko sms sporočil ali družbenih omrežij.

Vaša INA Slovenija