Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

O družbi

INA SLOVENIJA, d.o.o., je družba, ki se ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina (UNP).
100-% lastnik družbe je hrvaška naftna družba INA – Industrija nafte, d.d.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja in distribucija utekočinjenega naftnega plina na področju celotne Slovenije.

Ostale dejavnosti so tudi:

  • prodaja in distribucija tehničnih plinov in specialnih plinov ter mešanic
  • svetovanje, projektiranje in izvedba plinskih instalacij
  • dobava plinohramov, plinskih trošil in druge plinske opreme
  • servisiranje in vzdrževanje tlačnih posod – plinohramov in plinskih postaj

INA SLOVENIJA je podjetje z dolgo tradicijo na slovenskem trgu, saj se s skladiščenjem in distribucijo utekočinjenega naftnega plina (UNP) ukvarja že od leta 1968.
Na področju UNP-ja (propan/butan) dejavnost obsega polnjenje in distribucijo plina v jeklenkah, plinohramih, po plinovodnem omrežju in za industrijsko uporabo. Uporaba utekočinjenega naftnega plina omogoča pokrivanje večine energetskih potreb v gospodinjstvih in drugih dejavnostih (industrija, kmetijstvo, obrt, turizem …).

Sedež plinske dejavnosti je na Kozini, ki ima zaradi relativne bližine rafinerije in pomembnih skladiščnih kapacitet, vključno z industrijskim železniškim tirom in odlično avtocestno povezavo, velike razvojne možnosti.

Cenjene  stranke obveščamo,

da smo zaznali "spam" sms nagradno igro, ki ni organizirana znotraj našega podjetja.

Prosimo vas, da kakršnega koli sporočila ali elektronske pošte prejete iz sumljivih naslovov ali tel.številk, ne odpirate in jo nemudoma izbrišete iz vaše naprave.

Trenutno v  INA Slovenija ne poteka nobena nagradna igra preko sms sporočil ali družbenih omrežij.

Vaša INA Slovenija