Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

O družbi

INA SLOVENIJA, d.o.o., je družba, ki se ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina (UNP).
100-% lastnik družbe je hrvaška naftna družba INA – Industrija nafte, d.d.

Osnovna dejavnost družbe je prodaja in distribucija utekočinjenega naftnega plina na področju celotne Slovenije.

Ostale dejavnosti so tudi:

  • prodaja in distribucija tehničnih plinov in specialnih plinov ter mešanic
  • svetovanje, projektiranje in izvedba plinskih instalacij
  • dobava plinohramov, plinskih trošil in druge plinske opreme
  • servisiranje in vzdrževanje tlačnih posod – plinohramov in plinskih postaj

INA SLOVENIJA je podjetje z dolgo tradicijo na slovenskem trgu, saj se s skladiščenjem in distribucijo utekočinjenega naftnega plina (UNP) ukvarja že od leta 1968.
Na področju UNP-ja (propan/butan) dejavnost obsega polnjenje in distribucijo plina v jeklenkah, plinohramih, po plinovodnem omrežju in za industrijsko uporabo. Uporaba utekočinjenega naftnega plina omogoča pokrivanje večine energetskih potreb v gospodinjstvih in drugih dejavnostih (industrija, kmetijstvo, obrt, turizem …).

Sedež plinske dejavnosti je na Kozini, ki ima zaradi relativne bližine rafinerije in pomembnih skladiščnih kapacitet, vključno z industrijskim železniškim tirom in odlično avtocestno povezavo, velike razvojne možnosti.