Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Tehnični plini za gostinstvo in turizem

Uporabnikom tehničnih plinov za izvajanje gostinske dejavnosti nudimo različne vrste jeklenk z ugodnim najemom in možnostjo dostave.

Vrsta tehničnega plina v jeklenki Tip jeklenke Polnitev v kg
GOURMET N, Dušik za živila T40 6,96
GOURMET N, Dušik za živila T50 8,7
GOURMET N, Dušik za živila T50 – 200B 11,18
GOURMET C, CO2 za živila T10 7,5
GOURMET C, CO2 za živila T10 10
GOURMET C, CO2 za živila T20 20
GOURMET C, CO2 za živila T40 30
GOURMET N70, Inertal 20/30 T10 2,391
GOURMET N70, Inertal 20/31 T20 4,783
GOURMET N70, Inertal 20/32 T40 9,566
GOURMET N70, Inertal 20/33 T50 11,96

Za povpraševanje in dodatne informacije nam pošljite sporočilo na:
naročila.plin@ina-slovenija.si