Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Vizija

Postati eden izmed ključnih ponudnikov dobave utekočinjenega naftnega plina (UNP) na območju Slovenije.

Cilj

Na domačem trgu želimo v naslednjih treh letih okrepiti sedanji položaj med ponudniki dobave utekočinjenega naftnega plina (UNP) in s pomočjo strokovnega kadra postati najbolj zanesljiv in okolju prijazen poslovni partner.

Temeljne vrednote

Zdravje in varnost pri delu

Delo s plinom prinaša večja tveganja za nesreče kot mnogi drugi poklici, zato sta zdravje in varnost pri delu osrednja skrb podjetja. Varnost in upravljanje s tveganji vključujemo v naše vsakodnevno poslovanje, saj želimo, da postaneta naravni del kulture našega delovanja.

Kakovost in zanesljivost

Lastna proizvodnja utekočinjenega naftnega plina (UNP) zagotavlja našim strankam kakovostno in zanesljivo dobavo.

Timsko delo

Naši zaposleni so najpomembnejši del naše uspešne poti. Učinkovito timsko delo zagotavlja pozitivne rezultate sinergij naših individualnih talentov, spretnosti in strokovnega znanja, ki so ključnega pomena pri reševanju zahtevnih gradbenih projektov.

Partnerstvo in zaupanje

Družba INA SLOVENIJA gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo.

Kariera

Uspeh družbe INE SLOVENIJA temelji na izobraženem, izkušenem in ustvarjalnem osebju ter timskem delu, ki spodbuja vzajemno učenje in usposabljanje. Zavedanje, da smo ljudje neizčrpen razvojni vir in kapital, ki določa naše poslovno vedenje, organizacijsko in vodstveno strukturo ter vse organizacijske procese. Zaradi velikega števila različnih dejavnosti v INI obstaja izjemna paleta strokovnjakov, katerih znanje sega od zelo tehničnega do multidisciplinarnega družbenega področja. Zahvaljujoč svoji finančni moči, obsežnemu znanju in tržnim izkušnjam je INA idealno okolje za razvoj vseh vaših potencialov.

Etični kodeks

Družba INA SLOVENIJA spoštuje osnovne človekove pravice in etična načela integritete, poštenosti, zaupanja, spoštovanja, humanosti, tolerance in odgovornosti. Kodeks je bil sprejet z namenom pospeševanja organizacijske kulture in sodelovanja, ki spodbujata etično ravnanje tako znotraj kot zunaj INA SLOVENIJA, d.o.o. Družba ima tudi Funkcionarja za etiko na katerega se lahko obrne vsak, ki želi opozoriti na kršenje Etičnega kodeksa.

Etični kodeks 2023

Splošni pogoji družbe 

SPLOŠNI POGOJI DRUŽBE ZA PRAVNE OSEBE

SPLOŠNI POGOJI DRUŽBE ZA DISTRIBUTERJE

SPLOŠNI POGOJI DRUŽBE ZA FIZIČNE OSEBE

Zaščita osebnih podatkov (GDPR)

Družba INA SLOVENIJA resno jemlje varstvo vaših osebnih podatkov in izvaja vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z najboljšimi praksami in obveznostmi, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja in Splošna uredba o varstvu podatkov ( ES 2016. / 679 ) – GDPR.

Vsa vprašanja vezana na zaščito osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov: gdpr@ina-slovenija.si

Cenjene  stranke obveščamo,

da smo zaznali "spam" sms nagradno igro, ki ni organizirana znotraj našega podjetja.

Prosimo vas, da kakršnega koli sporočila ali elektronske pošte prejete iz sumljivih naslovov ali tel.številk, ne odpirate in jo nemudoma izbrišete iz vaše naprave.

Trenutno v  INA Slovenija ne poteka nobena nagradna igra preko sms sporočil ali družbenih omrežij.

Vaša INA Slovenija