Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Temeljna dejavnost

Osnovna dejavnost družbe je prodaja in distribucija utekočinjenega naftnega plina na področju celotne Slovenije.

Ostale dejavnosti so tudi:

  • prodaja in distribucija tehničnih plinov in specialnih plinov ter mešanic
  • svetovanje, projektiranje in izvedba plinskih instalacij
  • dobava plinohramov, plinskih trošil in druge plinske opreme
  • servisiranje in vzdrževanje tlačnih posod – plinohramov in plinskih postaj