Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Zgodovina

Prisotnost INE na slovenskem trgu sega že v leto 1968, in sicer kot INA – TRGOVINA OOUR PLIN Zagreb, DE KOZINA s sedežem v Kozini.

INA – Industrija nafte, d.d., Zagreb, je kot edini družbenik z Aktom o ustanovitvi delniške družbe z dne 21. 10. 1991 ustanovila delniško družbo INTERINA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.d., Ljubljana, ki jo je kasneje preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo.

Z dnem 15. 12. 2016 se je podjetje preimenovalo v INA SLOVENIJA, d.o.o.  .

Cenjene  stranke obveščamo,

da smo zaznali "spam" sms nagradno igro, ki ni organizirana znotraj našega podjetja.

Prosimo vas, da kakršnega koli sporočila ali elektronske pošte prejete iz sumljivih naslovov ali tel.številk, ne odpirate in jo nemudoma izbrišete iz vaše naprave.

Trenutno v  INA Slovenija ne poteka nobena nagradna igra preko sms sporočil ali družbenih omrežij.

Vaša INA Slovenija