Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Zgodovina

Prisotnost INE na slovenskem trgu sega že v leto 1968, in sicer kot INA – TRGOVINA OOUR PLIN Zagreb, DE KOZINA s sedežem v Kozini.

INA – Industrija nafte, d.d., Zagreb, je kot edini družbenik z Aktom o ustanovitvi delniške družbe z dne 21. 10. 1991 ustanovila delniško družbo INTERINA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.d., Ljubljana, ki jo je kasneje preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo.

Z dnem 15. 12. 2016 se je podjetje preimenovalo v INA SLOVENIJA, d.o.o.  .