Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

E-računi

Kupci: kliknite za vlogo pošiljanje E-računov, prosim, da izpolnjen obrazec pošljite na naš e-naslov naveden v obrazcu.

Vloga za pošiljanje E-računov.

Pošljite na: jasna.bencic@ina-slovenija.si, plin.kozina@ina-slovenija.si

 

Dobavitelji: prosimo, da nam vaše e-račune pošljete na naslov: eracuni@ina-slovenija.si