Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Cena plina v jeklenki

Klikni za cenik v PDF obliki: Cena plina v jeklenki

Cena UNP v jeklenkah vključuje okoljsko dajatev, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti, ter prispevek OVE in SPTE. UNP v jeklenkah za pogon viličarjev dodano vključuje trošarino. Cenik je veljaven od 01.12.2022 do preklica.

Naročanje jeklenk
naročanje preko spleta
080 22 91

Cena plinohram

Klikni za cenik v PDF obliki:plinohram cena

Cena UNP v plinohramu vključuje zakonsko določeno okoljsko dajatev, prispevek za energetsko učinkovitost, ter prispevka OVE in SPTE. V ceni je vključen tudi prevoz do kupca. Cenik je veljaven od 01.04.2023 do preklica.

Naročanje plina za plinohram
naročanje preko spleta
080 22 90

Cenik UNP za plinohram po števcu

Klikni za cenik v PDF obliki: Cenik UNP po števcu

Cena UNP po števcu vključuje zakonsko določeno okoljsko dajatev, prispevek za energetsko učinkovitost, ter prispevka OVE in SPTE.V ceni je vključen tudi prevoz do kupca. Cenik je veljaven od 01.12.2022 do preklica.

Cena avtoplina

Klikni za cenik v PDF obliki: Cena avtoplina

Cena Avtoplina vključuje okoljsko dajatev, trošarino, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti, ter prispevka OVE in SPTE. Cenik je veljaven od 09.06.2023 do preklica.

Cenik storitev

Klikni za cenik v PDF obliki: Cenik storitev

Cenik je veljaven od 03.01.2023 do preklica.