Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

UNP propan

INA Slovenija, d.o.o. nudi dostavo utekočinjenega naftnega plina propan v plinohram najkasneje v roku (3) treh delovnih dni.

Prodajalec prodaja blago po ceniku veljavnem na dan dobave, na pariteto DDP kupec:

  • Prodajalec krije vse stroške in tveganje prevoza blaga na dogovorjeni naslov,
  • Prodajalec prav tako poskrbi, da je blago pripravljeno za raztovarjanje,
  • Prodajalec izpolni izvozne in uvozne obveznosti ter plača vse dajatve,
  • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko je blago pripravljeno za raztovarjanje na dogovorjenem naslovu.

POGOJI NAKUPA:

  • Nakup plina je možen le za plinohrame, ki so v lasti podjetja INA Slovenija, d.o.o. ali v izključnem lastništvu kupca;
  • Plina ne moremo dostaviti v plinohram, katerega lastnik je drug distributer utekočinjenega naftnega plina;
  • Dostava utekočinjenega naftnega plina je možna le za plinohrame, ki imajo veljaven tlačni preizkus in po zakonsko določeni periodiki preverjene varnostne ventile;
  • Lastnikom plinohramov, ki v podjetju INA Slovenija, d.o.o. kupijo več kot 1.000 litrov plina letno, nudimo brezplačno zakonsko določeno vzdrževanje plinske napeljave;
  • Minimalna količina za dostavo je 500 litrov.

Utekočinjen naftni plin – propan se uporablja v gospodinjstvu za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter kuhanje. Utekočinjen naftni plin – propan je še posebej primeren za ogrevanje v hladnejših predelih države saj izpareva pri zelo nizkih temperaturah (-42°C), njegovo zmrzišče (ledišče) pa je pri -188 °C. Trgovski propan vsebuje najmanj 95 % propana (razlika so drugi ogljikovodiki).