Dostava plina v jeklenki ali za plinohram

Energetske rešitve

V podjetju INA SLOVENIJA, d.o.o. nudimo različne rešitve postavitev plinskih postaj, ki jih prilagajamo željam in potrebam kupcev. Utekočinjen naftni plin se pri fizičnih osebah uporablja predvsem za:

  • ogrevanje sanitarne vode
  • ogrevanje prostorov
  • kuhanje

V ta namen prilagajamo dobavo utekočinjenega naftnega plina in postavitev plinske inštalacije. Tako pri kupcu na plinsko inštalacijo namestimo jeklenko ali plinohram, odvisno od porabe, da zagotovimo potrebam ter optimiziramo stroške upravljanja in vzdrževanja.

Manjšim porabnikom plina nudimo priklop plinskih jeklenk na plinsko napeljavo

Kot je prikazano na sliki spodaj, smo pri stanovanjski hiši, ki plin uporablja za kuhanje in ogrevanje sanitarne vode, vendar je poraba manjša od 500 litrov letno uredili priklop za 35 kilogramske jeklenke. Ocenjujemo namreč, da je postavitev plinohrama ekonomsko nesmiselna za uporabnike, ki ne porabijo več kot 1.000 litrov plina.

priklop jeklenk 35kg

Večjim porabnikom plina nudimo postavitev plinohramov

Podzemni plinohram

Obstaja več dimenzij in vrst plinohramov. Na sliki spodaj je prikazana postavitev podzemnega plinohrama velikosti 2.800 litrov pri stanovanjski hiši, kjer plin koristijo za kuhanje, ogrevanje sanitarne vode kot tudi prostorov. Objekt se nahaja v hladnejšem predelu države, kjer letna poraba plina presega 1.000 litrov in je postavitev plinohrama smiselna. Pri večji letni porabi lahko namestimo tudi večje število plinohramov, oziroma uporabimo plinohram večje dimenzije.

podzemni plinohram

Nadzemni plinohrami

Pri stanovanjskih hišah je pomembno, da se plinohram postavi na lokaciji, ki ustreza vsem zakonsko določenim odmikom ter ne moti zunanjih aktivnosti. Velikost plinohrama se nato prilagaja potrebam. INA Slovenija, d.o.o. ima na zalogi obnovljene plinohrame od 1.000 do 5.000 litrov in na ta način lahko nudi hitri odziv za priklop na plinsko napeljavo. Za nakup novih plinohramov pa je dobavni rok nekoliko daljši.

nadzemni plinohram

Uporaba plina pri pravnih osebah

Pri pravnih osebah je uporaba utekočinjenega naftnega plina precej razširjena. INA Slovenija, d.o.o. dobavo utekočinjenega naftnega plina nudi:

  • gostinskim in turističnim obratom, pri čemer je uporaba plina namenjena predvsem kuhanju in peki,
  • industrijskim obratom, ki plin uporabljajo za različne zvrsti proizvodne tehnologije,
  • upravnikom stanovanjskih objektov, katerim nudimo učinkovite rešitve pri energetskih obnovah,
  • gradbenim podjetjem, katerim nudimo plin pri njihovih gradbenih projektih.

Večje plinske postaje

Glede na zahteve in potrebe nudimo podporo in svetovanje pri postavitvi večjih plinskih postaj.

večja plinska postaja

večja plinska postaja