Podatki o družbi

INA SLOVENIJA, d.o.o. 
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 300 92 40
Fax: 01 432 00 79
E-naslov: info@ina-slovenija.si

 

Okrožno sodišče v Ljubljani
Srg 2016/53677
Osnovni kapital: 1.906.180,45 EUR
Delež v odstotku: 100,0000%
Lastniki: INA – industrija nafte, d.d.
Matična št.: 5527988000
Davčna št.: SI95464620

 

Transakcijski računi:

IBAN: SI56 2420 3900 3464 607  pri Raiffeisen banka d.d. UKINJEN

 

IBAN: SI56 2900 0010 1865 668 pri Unicredit banka Slovenija d.d.

 

IBAN: SI56 0310 0100 3157 998 pri SKB d.d.