Vizija, temeljne vrednote in etični kodeks

Vizija

Biti priznan in zaželen partner, ki je znan po svojih odličnih izdelkih in storitvah, poštenih odnosih, varovanju interesov lastnika, kupcev, zaposlenih in drugih partnerjev.

 

Naše temeljne vrednote

Korist lastnika
Ustvarjati primerno rast vrednosti premoženja lastnika (njegovih delničarjev in vlagateljev).

 

Partnerstvo s kupci
Zadovoljevati potrebe in pričakovanja kupcev, pridobiti njihovo zaupanje in zvestobo.

 

Dobavitelji
Ohranjati korektne odnose.

 

Spoštovanje skupnosti – prepoznavna zunanja podoba
Ohranjati značilno zunanjo podobo ter spoštovanje kulturnih, verskih in različnih skupnosti.

 

Zaposleni
Spoštovanje potreb, interesov in sposobnosti zaposlenih.

 

Etični kodeks

Etični kodeks INA SLOVENIJA  spoštuje osnovne človekove pravice in etična načela integritete, poštenosti, zaupanja, spoštovanja, humanosti, tolerance in odgovornosti. Kodeks je bil sprejet z namenom pospeševanja organizacijske kulture in sodelovanja, ki spodbujata etično ravnanje tako znotraj kot zunaj INA SLOVENIJA, d.o.o.. Družba ima tudi Funkcionarja za etiko na katerega se lahko obrne vsak, ki želi opozoriti na kršenje Etičnega kodeksa.