Zgodovina družbe

Prisotnost INE d.d. na slovenskem trgu sega že v leto 1968 in sicer kot INA -TRGOVINA OOUR PLIN Zagreb, DE KOZINA s sedežem v Kozini.

 

INA - Industrija nafte d.d. Zagreb, je kot edini družbenik z Aktom o ustanovitvi delniške družbe z dne 21. 10. 1991 ustanovila delniško družbo INTERINA, trgovina s tekočim naftnim plinom in naftnimi derivati, d.d., Ljubljana, ki jo je kasneje preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo.

Z dnem, 15.12.2016 se je podjetje preimenovalo v INA SLOVENIJA, d.o.o.